noyenhistoriek1980.jpg

De omweg van Johan
Van de vijf kinderen is Peter het meest geïnteresseerd in het vleesbedrijf van vader Eric. Zijn broer Johan studeert voor burgerlijk ingenieur en heeft iets anders in gedachten. Zijn eerste werkjaren vult hij met een commerciële functie bij Belfotop Eurosense, een bedrijf in luchtfotografie, cartografie en waterstudies. 
Daarna wordt hij aangetrokken door Ter Beke om een nieuwe acquisitie in Malmédy te leiden. Johan heeft daarvoor natuurlijk het perfecte profiel: een ingenieur die opgegroeid is tussen het vlees.
Maar in de Oostkantons loopt het al snel mis. Ter Beke is maar voor de helft eigenaar van de nieuwe fabriek. De andere aandeelhouder, Heinen, heeft er ook nog een mannetje lopen. En zo is er niemand echt baas. Johan voelt zich aan zijn lot overgelaten en raakt gedemotiveerd. Hij dient na twee jaar zijn ontslag in en keert wat teleurgesteld terug naar Gent. Daar zit hij dan, zonder werk, met een vrouw en twee kinderen op een camping en zijn meubels in een opslaggarage. Het is eind jaren tachtig en de interessante jobs liggen niet meteen voor het grijpen. Hij vraagt zijn vader en broer of ze wat hulp kunnen gebruiken met de verkoop.
 
De expansie
Al snel herwint Johan zijn zelfvertrouwen en ambitie. Voor het eerst ziet hij de fantastische toekomstperspectieven voor het vleesbedrijf van zijn vader. Hij haalt zijn laatste spaargeld van de bank en beslist samen met zijn broer om de zaak over te kopen en er een BVBA van te maken. De ervaring, de contacten en de goeie naam van Noyen zijn gelegd. De broers zijn klaar om de volgende stappen te zetten.